Met gedrevenheid en een breed aanbod van diensten zet Click & Find zich in voor het online succes van al haar klanten.

Lancering website mijn stationsplein

19 januari 2012 18:30

Click & Find heeft zojuist de nieuwe website van de Gemeente Wierden voor mijn stationsplein gelanceerd.

logo-msp

In oktober 2011 heeft de gemeenteraad van Wierden besloten dat bij de herinrichting van het stationsplein een belangrijke rol voor inwoners van Wierden is weggelegd. De eerste stap is de keuze van een stedenbouwkundige schets op hoofdlijnen. Dit proces heet 'Mijn Stationsplein'.

De gemeente heeft drie bureaus gevraagd een stedenbouwkundig ontwerp te maken. De bureaus hebben van de gemeente dezelfde randvoorwaarden en achtergrondinformatie meegekregen: bijvoorbeeld de visie Masterplan Stationsomgeving uit 2009. Verder moeten de ontwerpen 'budgetneutraal' zijn (het moet de gemeente geen geld kosten) en moeten de ontwerpen uit te voeren zijn (bijv. op het gebied van externe veiligheid).

De gemeente heeft geen voorkeur welk ontwerp het beste is. Wij behandelen de bureaus dan ook gelijk: ze krijgen dezelfde bijdrage in de kosten, ze krijgen evenveel ruimte op de website en spreektijd op de kick off van 19 januari 2012. Elk bureau krijgt dus dezelfde kansen. De bureaus zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de informatievoorziening: de gemeente heeft hier niet in gestuurd en/of eindredactie in gedaan.

De website is te vinden in ons portfolio en op www.mijnstationsplein.nl